About us - O nás

„Táto rodina cirkvi je stavaná na "rodinnej cirkvi", ktorú vytvárajú otec, mama a deti, kde sa tento duch viery utužuje a konkretizuje pravou kresťanskou atmosférou.“

 

vladyka Milan

Slovenská gréckokatolícka misia v Londýne je perspektívnym a dynamicky sa rozvíjajúcim spoločenstvom s množstvom iniciatívnych členov. Každý z nich si prináša zo Slovenska svoj špecifický talent a túži nájsť v našej misii kúsok domova. Tí, ktorí si nájdu popri nápore pracovných a študijných povinností čas aj na cirkevné podujatia, sú odmenení nielen zachovaním svojej obradovej identity a novými spoločenskými kontaktmi ale aj posilnenou vierou a často nečakanými možnosťami sebarealizácie. Preto je nevyhnutné z našej strany naďalej aktívne napomáhať pastoračnou činnosťou duchovnému a kultúrnemu rozvoju slovenských gréckokatolíkov žijúcich v Londýne a jeho okolí.


Gréckokatolícka cirkev je špecifická svojím východným byzantským obradom, to znamená vonkajším usporiadaním bohoslužieb, spiritualitou, teológiou, vlastným cirkevným právom a historickým a kultúrnym dedičstvom. Z cirkevno-právneho hľadiska je Gréckokatolícka cirkev v plnom spoločenstve Katolíckej cirkvi. Každý rímskokatolík môže platne prijímať sviatosti a zúčastňovať sa na bohoslužbách v gréckokatolíckom chráme a naopak. Všetky vysluhované sviatosti sú vzájomne uznávané a platné. 

 

Naša misia je jurisdikčne začlenená do ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie v Londýne, spravovanej vladykom Hlibom Lonchynom. Správcom misie je o. Siarhiej Stachievich.